Wydawnictwo

W ramach organizacyjnych firmy
Usługi Edukacyjno-Wydawnicze PRZEDSZKOLAK Robert Domań
zostało powołane

Wydawnictwo PRZEDSZKOLAK

Nasza oferta wydawnicza jest adresowana do osób
pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i rodziców tych dzieci.
Jednakże i osoby pracujące ze starszymi dziećmi
(w nauczaniu zintegrowanym, w świetlicach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
podczas organizowania zajęć w czasie wolnym)
znajdą w naszych publikacjach cenne materiały do swojej pracy i działalności.


Oferujemy Państwu następujące publikacje:

Robert Domań
Metody pedagogiki zabawy
w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
(książka + CD)

Więcej |   Kupuję

Recenzje

Wydawnictwo PRZEDSZKOLAK, Lublin 2003
format: A5, stron: 78 + 8 kolor
okładka: miękka
ISBN: 83-918530-0-4
cena: 26,00 zł

Publikacja adresowana jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i innych specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz rodziców tych dzieci. Prezentowane treści można także z powo-
dzeniem wykorzystać do pracy z dziećmi w nauczaniu zintegro-
wanym, w świetlicach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
podczas organizowania atrakcyjnych zajęć w czasie wolnym.

Książka zawiera informacje o metodach pedagogiki zabawy, ich zna-
czeniu w pracy z małymi dziećmi oraz opisy 57 sprawdzonych metod
i liczne warianty ich zastosowania, a także sugestie i uwagi związane
z praktycznym wykorzystaniem tych działań.

Do książki dołączona jest płyta CD z sześcioma utworami do prostych zabaw przy muzyce i pląsów, które można zastosować przy organi-
zacji imprez dla dzieci, spotkań z rodzicami, podczas zajęć w grupie przedszkolnej lub w domu rodzinnym.

 

Robert Domań, Iwona Biśto, Jolanta Kaszyca
Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce
dla dzieci w wieku przedszkolnym
(książka + CD)

Więcej |   Kupuję

Recenzje

Wydawnictwo PRZEDSZKOLAK, Lublin 2003
format: A5, stron: 44
okładka: miękka
ISBN: 83-918530-1-2
cena: 26,00 zł

W książce przedstawiona jest tematyka związana z zastosowaniem tańców, pląsów i zabaw przy muzyce w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz znaczenie proponowanych działań w odniesieniu
do indywidualnego i grupowego rozwoju przedszkolaków. Podane
są także wskazówki metodyczne, które mogą być pomocne w nauczaniu tych propozycji muzyczno-ruchowych.

Książka zawiera opisy do dwunastu tańców, pląsów i zabaw przy muzyce oraz zapis nutowy do każdego utworu muzycznego.
Do książki dołączona jest płyta CD z melodiami służącymi realizacji powyższych działań animacyjnych.

Opisane działania muzyczno-ruchowe można zastosować przy orga-
nizacji imprez dla dzieci, spotkań z rodzicami, podczas zajęć w grupie
przedszkolnej lub w domu rodzinnym.

Publikację kierujemy do nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Prezentowane treści można również stosować w zabawach i pracy z dziećmi w nauczaniu zintegrowanym, w świetlicach, w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych, podczas organizowania zajęć w czasie wolnym.

© 2003-2011 UE-W PRZEDSZKOLAK Robert Domań