Więcej o "Metody pedagogiki zabawy ..."

 

Robert Domań

"Metody pedagogiki zabawy
w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym"


Spis treści:

Wstęp

Rozdział pierwszy
Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Rozdział drugi
Rodzaje i indeks metod

Rozdział trzeci
Opis metod – alfabetycznie

Rozdział czwarty
Zabawy przy muzyce i pląsy

Posłuchaj fragmentów utworów dostępnych na CD:

•  Zabawa przy muzyce "Czarowanie"   mp3
•  Zabawa przy muzyce "Ćwiczenie palców"   mp3
•  Zabawa przy muzyce "O benoje"   mp3
•  Pląs "Pingwin"   mp3
•  Pląs "Podajmy sobie rączki"   mp3
•  Pląs "Słoneczko jest!"   mp3

Rozdział piąty
"Podróż dookoła świata". Scenariusz z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy

 

Wstęp

Czy są gdzieś na świecie dzieci, które nie lubią się bawić? Chyba nie, nie ma takich dzieci. Ja na swojej drodze nie spotkałem ich. Ani na podwórku, ani na wsi, ani w mieście, ani tym bardziej w przedszkolu. Wszystkie maluchy i starsze dzieci zawsze w coś się bawią, zawsze mają dziesiątki pomysłów, jak wykorzystać każdy przedmiot, który mają w zasięgu ręki. Dlatego też tak wielką radość sprawia mi obserwowanie szczerego uśmiechu na twarzy każdego dziecka, gdy ma ono powody do zadowolenia ze swojej zabawy.
Zabawa to podstawowa forma działalności i aktywności dzieci, a poprzez zabawę dzieci mogą poznawać i odkrywać świat (najbliższe otoczenie), poznawać siebie i innych, uczyć się, doświadczać, komunikować się, przeżywać i odczuwać.
Gdy zacząłem prowadzić zajęcia z przedszkolakami, nie wiedziałem, że będzie to najprzyjemniejsza praca, jaką tylko można sobie wymarzyć. Ta pasja, szczerość, spontaniczność, radość i olbrzymie zaangażowanie, z jakimi dzieci przeżywają swój udział w zabawach, dają poczucie i pewność, że warto dostarczać im takich zabaw, w których odnajdą to, czego im potrzeba w dzieciństwie. A także dostarczać tego, co przyda im się i będzie potrzebne do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Książka ta jest zbiorem kilkudziesięciu metod, które służyć mogą uatrakcyjnianiu zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym choć z pewnością i dla starszych dzieci mogą być ciekawą formą spędzania czasu. Każdy nauczyciel przedszkola znajdzie w tej publikacji przykłady do swojej pracy, znajdzie inspiracje, podpowiedzi dla siebie i dzieci, z którymi pracuje, by wspólnie spędzony czas był dla obu stron czasem niezwykłym, przyjemnym, radosnym i miał charakter edukacyjno-wychowawczy.

Metody pedagogiki zabawy to jeden z przykładów metod aktywizujących w pracy z jednostką i grupą. W opisywanych metodach zabawa jest podłożem, na którym prowadzone są różne działania oparte na ruchu, geście, śpiewie, tańcu, muzyce, ekspresji werbalnej, plastycznej i konstrukcyjnej. W tym przypadku zabawa jako działanie aktywne, jako metoda aktywizująca, daje radość, wiedzę, umiejętności, możliwość wyrażania emocji, własnych doświadczeń, spontaniczności, komunikowania się na różnych poziomach oraz możliwość współdziałania w grupie, zespole.

Opisane w publikacji metody są sprawdzonymi, opartymi na kilkuletnich doświadczeniach własnych, przykładami działań z dziećmi w wieku przedszkolnym. Praca z dziećmi dostarczyła mi wielu pomysłów i inspiracji do opracowania tych metod. Bardzo często byłem świadkiem, jak dzieci same wprowadzały pewne modyfikacje w proponowanych metodach. Takie podejście dzieci dało mi przekonanie, że każdy sam może dokonać zmian w zabawie w zależności od potrzeb i możliwości danej grupy. To, co udało nam się wspólnie wypracować w zabawie, zamieściłem w tej publikacji, aby i Państwo mogli skorzystać z tych praktycznych pomysłów.

W rozdziale I podaję informacje o pedagogice zabawy jako zbiorze metod przydatnych w pracy z grupą przedszkolną, o zasadach, jakie warto brać pod uwagę w trakcie realizacji opisywanych metod, oraz znaczeniu tych metod w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Rozdział II zawiera omówienie rodzajów prezentowanych metod oraz podział zabaw według nadrzędnych celów z podaniem Indeksu metod.
Opis zabaw, ułożonych w kolejności alfabetycznej, stanowi treść rozdziału III. Przy większości zabaw podane są warianty zastosowania danej metody oraz sugestie do praktycznego wykorzystania materiału w pracy z dziećmi.
W rozdziale IV zaprezentowane są proste zabawy przy muzyce i pląsy, które można zastosować podczas zajęć ze wszystkimi przedszkolakami.
Ostatni, V rozdział zawiera scenariusz z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy pt. "Podróż dookoła świata". Jest to propozycja dla nauczycieli zrealizowania fabularyzowanej opowieści z przygodami w formie zabaw, jakie dzieci lub dzieci z rodzicami mogą przeżyć podczas "zwiedzania" różnych zakątków naszej planety.

Przekazując tę książkę do Państwa dyspozycji, mam nadzieję, że wniesie ona wiele radości i pomysłów do zabawy i pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz przyczyni się do powstawania nowych i ciekawych modyfikacji tych metod.

Robert Domań

Kupuję

© 2003-2011 UE-W PRZEDSZKOLAK Robert Domań